Menu

Onze certificaten

Tarieven 2019

10 december 2018 | Geen categorie | Transport Vermeulen

Noodgedwongen verhogen onze tarieven vanaf 1 januari 2019. Vermits iedere klant van ons een tarief op maat heeft en we nu pas vernomen hebben dat de Duitse maut extreem hard gaat stijgen, betekent dit veel extra administratie. We trachten iedereen omstreeks de jaarwisseling de nieuwe tarieven te bezorgen. Er is geen andere optie dan de almaar stijgende kosten gedeeltelijk door te rekenen.

Over welke kosten gaat het dan precies ?

  • Een stevige stijging van de maut-tarieven in Duitsland. Daar wordt een verhoging van maar liefst 38 % verwacht.
  • De alsmaar stijgende brandstofkosten
  • Onze operationele kosten stijgen bijvoorbeeld doordat de chauffeurs telkens meer in de file staan, langere wachttijden en beperktere openingstijden  op diverse laad en losplaatsen. Tevens kunnen we niet altijd de meest efficiënte route nemen omwille van verschillende boekingssystemen.
  • Ook de loonkost van de buitenlandse chauffeurs stijgt exponentieel waardoor onze vaste partners deze meerkost doorrekenen aan ons. Omdat kwaliteit voorop staat, gaan we niet in zee met malafide transportbedrijven die alsnog tegen bodemtarieven trachten te werken.

Er is een algemeen tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel op de internationale markt. Dit jaar heeft dat op sommige momenten gezorgd voor onvoldoende beschikbare laadruimte voor de aangeboden ladingen. Dit probleem zal zich in 2019 nog feller manifesteren.

In week 51 en 52 en de eerste week van januari rijden een beperkt aantal van onze chauffeurs. Houd ook rekening met rijverboden in verschillende landen tijdens de feestdagen. Plaats dus tijdig je bestelling bij transport Vermeulen!