Menu

Onze certificaten

Mobility Package en 4 Nieuwe Trekkers

18 september 2020 | Geen categorie | Transport Vermeulen

Beste klant,

Op 8 juli 2020 keurde het Europees Parlement het zwaar omstreden Mobility Package goed. De effectieve uitvoering hiervan zal gefaseerd gebeuren over een periode van 6 jaar. Fase één is ingegaan op 20 augustus 2020 en handelt hoofdzakelijk over rij- en rusttijden.
Zo zal men de normale 45 uur wekelijkse rust niet meer in de cabine mogen nemen, wat zal leiden tot een kostenverhoging. Verder moeten de chauffeurs om de 4 weken terugkeren naar de lidstaat waar de werkgever gevestigd is of naar de verblijfplaats van de chauffeur. Bovendien krijgt men, onder bepaalde voorwaarden op het einde van de werkweek bij internationaal vervoer, 2 uur extra dagelijkse tijd om naar huis of het bedrijf te rijden als men 'thuiskomt'. Uren die binnen de 3 weken terug gecompenseerd moeten worden.

Deze week hebben wij de eerste van 4 nieuwe trekkers de parking van ons bedrijf zien oprijden. Zij zullen vier oude trekkers vervangen en zo bijdragen aan een milieuvriendelijkere vloot. Onze chauffeurs kijken er alvast naar uit om met deze nieuwe DAF voertuigen de baan op te gaan.

Ook tijdens deze 2e corona-piek staan wij ter uwer beschikking om een antwoord te geven op al uw vragen, aarzel dan ook niet om contact op te nemen. Wij wensen jullie alvast een goede gezondheid toe en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Het team van Transport Vermeulen